按字母查找

全部 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Y Z 其他
  • 搜索字母: X
伴奏名称(共有 3786 首伴奏) 歌手 金币 大小 音质 时长 上传日期 下载
1[原版立体声伴奏]小阁何须春 Assen捷/汐音社 5 9.46 MB 320 Kbps 4:07 2019-05-21
2[原版立体声伴奏]下坠 1908公社 5 8.72 MB 320 Kbps 3:48 2019-05-11
3[原版立体声伴奏]心动了 6诗人 5 10.51 MB 320 Kbps 4:35 2019-05-10
4[扒带制作伴奏]血染的风采 黑鸭子 180 8.27 MB 320 Kbps 3:36 2019-05-10
5[扒带制作伴奏]乡间的小路 黑鸭子 180 9.34 MB 320 Kbps 4:04 2019-05-10
6[扒带制作伴奏]相逢是首歌 黑鸭子 180 9.81 MB 320 Kbps 4:17 2019-05-10
7[原版立体声伴奏]相约春天 郝亚青 30 9.82 MB 320 Kbps 4:17 2019-05-09
8[扒带制作伴奏]西窗的雨 高品质 B段浅和声 好妹妹 80 8.87 MB 320 Kbps 3:52 2019-05-08
9[扒带制作伴奏]想定下来(高品质定制纯伴奏) 关喆 50 8.37 MB 320 Kbps 3:39 2019-05-07
10[扒带制作伴奏]姓谢的歌 顾易 30 6.83 MB 320 Kbps 2:59 2019-05-07
11[扒带制作伴奏]小小 苟乃鹏 10 2.88 MB 96 Kbps 4:11 2019-05-07
12[原版立体声伴奏]小康时光 高音 80 8.04 MB 320 Kbps 3:30 2019-05-06
13[原版立体声伴奏]新年 藏歌 嘎桑云旦 10 7.81 MB 320 Kbps 3:24 2019-05-06
14[扒带制作伴奏]下雪 藏歌 嘎桑云旦 10 5.76 MB 320 Kbps 2:30 2019-05-06
15[官方Live伴奏]小孩别走 (这!就是原创) 秦凡淇 10 5.16 MB 320 Kbps 1:59 2019-05-05
16[原版立体声伴奏]小芳 (中歌会) 腾格尔 10 9.86 MB 320 Kbps 4:18 2019-05-05
17[官方Live伴奏]乡村爱情 (这!就是原创) Round_2 10 8.48 MB 320 Kbps 3:42 2019-05-05
18[原版立体声伴奏]下一站茶山刘 安来宁/房东的猫 50 7.85 MB 320 Kbps 3:25 2019-05-04
19[原版立体声伴奏]消失 范晓萱 10 10.51 MB 320 Kbps 4:35 2019-05-01
20[扒带制作伴奏]仙儿 二手玫瑰 5 3.49 MB 128 Kbps 3:49 2019-05-01